Stuver-verkiezingen 2022

Algemeen

Het is dit jaar weer tijd voor de stuververkiezingen! Om de twee jaar verkiezen de UGent-studenten hun vertegenwoordigers. Op deze manier worden de belangen van de studenten verdedigd in de belangrijkste raden en commissies van de universiteit. Jij als UGent student speelt een belangrijke rol in deze verkiezingen want jij verkiest namelijk de vertegenwoordigers van jouw faculteitsraad, de Sociale Raad en de Raad van Bestuur. Maar wat zijn deze organen juist en waarvoor dienen ze? Om jou wegwijs te maken in deze verkiezingsperiode is de Gentse Studentenraad een welwillende gids om jou als student te informeren over de gang van zaken.

We zetten voor jou eerst de belangrijke data die je in het oog moet houden indien je je kandidaat wilt stellen, een uiteenzetting van de verschillende commissies en organen en tot slot waarom jij je kandidaat moet stellen!

Stuver 2022

Eerst en vooral is het van belang om volgende data in het oog te houden. Deze data geven weer wanneer je jouw kandidatuur kan indienen, wanneer de kandidaturen bekend worden gemaakt en wanneer de verkiezingen plaatsvinden. Noteren in jouw agenda is dus zeker een must!

Op maandag 21 maart kan je een sessie over campagne voeren komen volgen verzorgd door de Gentse Studentenraad. Kandidaturen zullen ingediend kunnen worden tussen maandag 28 maart 2022 vanaf 9u00 tot en met vrijdag 1 april 2022 tot 12u00 De ingediende kandidaturen zullen op 5 april bekendgemaakt worden De verkiezingen vinden plaats tussen maandag 25 april om 9u00 en woensdag 27 april 12u00.

Logo's , Info en meer

Indien je posters of andere promo wilt maken en je wilt deze indienen als onkost, dan is het belangrijk dat het logo van de Gentse Studentenraad en dat van Stuver 2022 er op staat. Al bestanden die je mogelijks nodig zou hebben vind je hier terug! Belangrijk! Ook het campagnereglement vind je hier terug. Lees dit zeker eens na!

Opleidingsstudentenvertegenwoordigers - Bouw mee aan je opleiding

Opleidingsstudentenvertegenwoordigers zijn studenten die zich bekommeren over hun eigen opleiding en op opleidingsniveau de belangen van hun medestudenten vertegenwoordigen in een Opleidingscommissie (ook wel OC genoemd). Je kan dus als student Wiskunde in de OC Wiskunde zitten, of als student politieke wetenschappen in die van opleiding politieke wetenschappen zitten. Deze Opleidingscommissies zijn dus opleidingsgebonden en gaan specifiek over jouw eigen opleiding. Wil je hier voor opkomen of meer te weten komen, contacteer dan jouw facultaire studentenraad, deze organiseert de verkiezingen hiervoor op een later tijdstip. Weet je niet wat jouw facultaire studentenraad is? Een overzicht vind je hier terug.

Facultaire vertegenwoordigers - Bestuur mee je faculteit!

Ieder van de elf faculteiten heeft een eigen faculteitsraad die instaat voor de leiding van de faculteit. Concreet betekent dit dat er op deze raden strategische beslissingen gemaakt worden over o.m. het aanstellen van lesgevers, het adviseren van de universiteit over het aanpassen van het studieprogramma’s of de toelatingsvoorwaarden van bepaalde opleidingen, etc. Voor de studentenvertegenwoordigers die in een faculteitsraad zetelen, betekent dit dat zij de mening van de studenten vertegenwoordigen over alle zaken die op facultair niveau beslist worden.

Op dit niveau worden dan ook belangrijke onderwerpen betreffende jouw faculteit aangesneden en besproken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen en/of goedkeuren van de examenroosters, het al dan niet instellen van een toegangsexamen, advies over eventuele aanpassingen aan de opleiding, advies geven over aanstelling van de ombudsman/ombudsvrouw, advies over de aanstelling van bepaalde lesgevers, etc. Als studentenvertegenwoordiger in de faculteitsraad zorg je er dus voor dat de mening van de studenten gehoord wordt in de organisatie van de opleidingen in jouw faculteit. Onderstaand vind je kort opgelijst hoeveel verkiesbare plaatsen er per faculteit zijn.

FEA FWE FLW FGE FBW FEB FPPW FDI FRE PSW FFW
16 14 15 13 9 6 6 5 4 3 2

Opgelet! Bij de verkiezing van de facultaire studentenvertegenwoordigers geldt een genderquotum waarbij ieder gender voor minstens een derde van de zetels moet vertegenwoordigd zijn.

Centrale raden en commissies

Deze raden functioneren op het centrale niveau van onze universiteit. De Raad van Bestuur is het belangrijkste orgaan waar studenten in zetelen. Dit komt omdat hun beslissingen impact hebben op het gehele universiteitsorgaan. Kortom, voor een ervaren stuver is dit een geweldige uitdaging waarbij jij als student een stempel drukt op het beleid van de UGent in zijn geheel.

Sociale Raad

De Sociale Raad of SoRa voor de kenners onder ons, adviseert de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege inzake sociale zaken. Daarnaast nemen ze soms ook rechtstreeks beslissingen. De agendapunten bestaan voornamelijk uit studentenvoorzieningen en andere sociale aangelegenheden, zoals de maaltijden in resto’s en de kwaliteit van de homes. Wil jij vechten voor de authenticiteit van onze Brugspaghetti, of wil je meer vegetarische maaltijden, of is duurzaamheid in de resto’s iets waar jij mee bezig bent? De Sociale Raad vormt het ideale orgaan om hier jouw stempel op te drukken. De Sociale Raad bestaat voor de helft uit studenten en wordt als enige centrale raad ook voorgezeten door een student. Vier studenten worden hier komende verkiezingen rechtstreeks voor verkozen. Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan 2 van elk gender.

Raad van Bestuur - Bestuur de universiteit!

De Raad van Bestuur vormt het hoogste strategische niveau in parallel met het Bestuurscollege dat het hoogste operationele niveau bekleedt. In dit orgaan heb je de mogelijkheid om mee te trekken aan de strategische touwtjes. De Raad van Bestuur studentenvertegenwoordigers helpen mee de Universiteit Gent vorm te geven door enerzijds de visie van de UGent mee te bepalen en anderzijds zich bezig te houden met gewichtige materies zoals het strategische plan, het goedkeuren van de begroting, enzovoort. De vier verkozen studentenvertegenwoordigers zetelen er naast de rector himself. Naast de Raad van Bestuur zetelen deze studenten ook in de Sociale Raad. Ben jij een geëngageerde studentenvertegenwoordiger die deze uitdaging niet uit de weg wilt gaan en wil je als studentenvertegenwoordiger op het hoogste niveau jouw mening laten gelden? Dan is dit zeker en vast iets voor jou! Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 van elk gender.

Stuver zijn is..

In het begin stelden we al duidelijk dat het vertegenwoordigen van jouw medestudenten belangrijk is omdat jij in naam van de UGent-student handelt. Studentenparticipatie is van essentieel belang om onze universiteit democratisch te laten werken waarbij jouw kandidatuur ervoor zorgt dat de studentenparticipatie weer dat extra beetje wordt versterkt. Er bestaat geen kant-en klare handleiding over het stuverschap en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt, maar de stap zetten naar een facultaire vertegenwoordiging, de Sociale Raad of Raad van Bestuur is eentje waarvan je geen spijt zal hebben! De Gentse Studentenraad voorziet een infomoment om elke student die zich wilt engageren en zich wilt laten gelden in het stuverlandschap zodat je goed geïnformeerd bent voordat je aan dit avontuur begint. Bij twijfel kan je dus altijd terecht bij jouw studentenraad of bij de Gentse studentenraad voor meer informatie of de meer nodige inzichten in wat een stuver juist precies is en inhoudt.

Waarom stemmen in de week van 25 april?

Stemmen is van essentieel belang voor elke student. Elke student heeft het recht om die week een stem uit te geven aan hun favoriete kandidaat! We streven altijd naar een hoge opkomst voor de stemming omdat het enkel maar de vertegenwoordiger ten goede komt. In 2018 bracht ongeveer 25% van de UGent studenten hun stem uit en ook dit jaar is het streefdoel om zoveel mogelijk studenten naar de (digitale) stembus te lokken, want elke stem telt om onze studenten aan de Universiteit Gent een democratisch platform te geven in al deze raden en commissies.

Studentenraden

Ontdek jouw facultaire studentenraad!

Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de UGent. De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur. Gaande van onderwijsaangelegenheden (Onderwijs- en examenreglement (OER), bijzondere statuten, studiemaatregelen ...) tot sociale zaken (homes, studentenresto's), de thema's die binnen de Gentse Studentenraad worden aangesneden zijn bijzonder divers. De Gentse Studentenraad is echter op meer niveaus aanwezig dan enkel het universitaire. In de eerste plaats ondersteunt de Gentse Studentenraad de elf facultaire studentenraden. Ook op het stedelijk niveau en op het Vlaams niveau is de Gentse Studentenraad actief. Daarenboven ondersteunt de Gentse Studentenraad ook verschillende grote en minder grote projecten zoals de Fietsambassade, Student Kick-Off en vele anderen!

Financiering

Informatie onkosten

Iedere opkomende stuver krijgt een bedrag waarmee hij of zij campagne mag voeren. Voor centrale stuvers (Raad van Bestuur en Sociale Raad) is dit €100 per duo, voor facultaire stuvers is dit €25. Dit budget kan gebruikt worden voor Facebook-campagne, verloting van prijzen, enz.

Nu moeten de gemaakte onkosten wel correct ingediend worden om ze terugbetaald te krijgen van de UGent. Daarvoor moet een bundeltje opgemaakt worden met een SAP-formulier, een onkostennota en de onkosten zelf. Dit bundeltje dien je in in het lokaal van de Gentse Studentenraad, waarnaar zij dit verder verwerken en indienen bij de UGent.
Download

Aanvraag onkosten

Dit bestand dien je in te dienen bij het aanvragen van onkosten.
Download

FAQ

Hoe kom ik op?

Wat is het verschil tussen een plaatsvervanger en opvolger?

Kunnen de opvolgers ook de plaats innemen van een FR stuver die nooit aanwezig is op de Faculteitsraad?

Wat zijn de regels ivm promo/campagne voeren?

Wanneer mag je campagne beginnen voeren?

Vanaf het moment dat alle kandidaten bekendgemaakt zijn, aka vanaf 5 april.

Waar vind ik alle regels?

Die vind je in volgend document: ‘Officieus Kiesreglement

Mag je het UGent logo gebruiken?

Je moet op posters en flyers verplicht het UGent logo en GSR logo gebruiken als je aanspraak wilt maken op de financiële ondersteuning. Je mag de logos echter niet aanpassen.

Kan ik in een FSR gaan zonder mij kandidaat te stellen voor de FR, RvB of SoRa?

Liggen vergaderingen steeds op voorhand vast?

Voor wat kan je bij wie van de GSR terecht rond info?

Waar is de GSR mee bezig en zijn belangrijke thema’s om aan te werken?

In hoeverre mag de FSR jou steunen? Mag je hen om tips vragen?

Verdere Vragen?

Indien je meer info wilt, kan je ons contacteren via mail.