De Gentse Studentenraad en StuBio

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering, het belangrijkste beslissingnemend orgaan. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale Raad (SoRa), de student in het Bestuurscollege (BC) en een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad. Naast de Algemene Vergadering bestaat de Gentse Studentenraad uit een Dagelijks Bestuur, verkozen door de Algemene Vergadering. Het Dagelijks Bestuur staat in voor de algemene werking van de Gentse Studentenraad.

De studentenvertegenwoordigers in de universitaire Onderwijsraad, het belangrijkste adviserende orgaan van de UGent inzake onderwijsaangelegenheden, worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Daarenboven is de Gentse Studentenraad lid van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Deze vertegenwoordigt de belangen van de Vlaamse studenten. Samen met haar Franstalige tegenhanger FEF (Fédération des Edutiants Francophones) verdedigt VVS de belangen van de Belgische student in de European Student's Union (ESU).

Vlaams niveau Associatie niveau Universitair niveau Facultaire Studentenraden VVS GASt GSR SoRa BC OWR RvB StuW StuArt DSR PPSR StuFF StuGG Stuveco FRiS StuBio StuReC StuRa