Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Sociaal

Rapport FBW Enquête 2020-2021

Ook in academiejaar 2020-2021 heeft corona een impact op het onderwijs. Zo switchten we vaak van code waardoor er telkens minder op campus kon doorgaan. Naar aanleiding van deze impact op het onderwijs en het leven van de studenten stelden we opnieuw een bevraging op. Deze keer konden ook de internationale studenten die invullen.

Zo'n 400 studenten gaven input over werklast, onderwijs en hun mentaal welbevinden. In dit rapport kan u de analyses lezen, net als de aanbevelingen die we deden naar de faculteit en lesgevers toe.

Download

Intern

Beleidsplan/Policy plan 2020-2021

In ons beleidsplan doen we uit de doeken waar we als studentenraad dit jaar op willen inzetten.

Zo willen we onze bekendheid vergroten bij studenten en personeel om een vlotte doorstroom van informatie te garanderen en efficiënt te werken. Ook werken we aan het informeren en ondersteunen van de studentenvertegenwoordigers. Verder volgen we (zoals steeds) het onderwijs op de faculteit op en denken we mee over het activerend onderwijs op de faculteit. 


In our policy plan we state what we want to work on this academic year as a student council.

For example, we want more students and staff to get to know us, in order to guarantee a fluid stream of information and to work more efficiently. We also want to inform and guide the student representatives. Furthermore we closely follow the education on our faculty, making sure that it is of the best quality we can accomplish.

Download