Maak deel uit van ons team!

StuBio is steeds op zoek naar studenten die ons dagelijks bestuur willen versterken! Geëngageerd, op zoek naar een uitdaging en ambitieus genoeg om je stempel te willen drukken op het beleid van de faculteit? Of je nu geïnteresseerd bent in onderwijs, mentaal welzijn, actief leren, projecten, … wij hebben een plaatsje voor jou! Meer info over de verschillende bestuursfuncties vind je hieronder (lees ook zeker verder onder de functie-omschrijvingen!). Wil je je graag engageren op een andere manier, dan kijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn om een nieuwe functie uit te werken!

Al overtuigd? Aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief en CV naar stubio@ugent.be.

Twijfel je nog of wil je meer informatie, contacteer ons dan gerust via Facebook/ Instagram of mail naar stubio@ugent.be.

Op het einde van elk academiejaar vind de 'verkiezings-AV' plaats waar het dagelijks bestuur van het daaropvolgende academiejaar wordt verkozen door alle AV-leden. Houd dus zeker deze website of onze sociale media in de gaten om de exacte datum van deze AV te weten te komen! Aarzel ook niet om naar onze maandelijkse AV's te komen om meer te weten te komen over de werking van StuBio.

Voorzitter

De voorzitter roept de Algemene Vergadering samen, stelt de agenda op en zit de vergadering voor. Hij/zij/hen waakt over de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de goede werking van de studentenraad. Hij/zij/hen coördineert de werking van het bestuur en vertegenwoordigt de studentenraad en de facultaire studenten op facultair en universitair niveau. De voorzitter is ook eindverantwoordelijke.

Binnen StuBio:

 • Voorzitten vergadering
 • Opvolgen bestuur
 • Eindverantwoordelijke
 • Vergadering aankondigen in de campus chats

Binnen de Faculteit:

 • Communicatie met faculteit en decanaat
 • Opvolgen faculteitsraad
 • Opvolgen commissie beleid
 • Opvolgen commissie nevenactiviteiten
 • Opvolgen commissie veiligheid en milieu

Binnen de GSR:

 • Werkgroepen governance
 • Algemene Vergaderingen
 • Opvolgen bestuurder extern

Bestuurder Onderwijs

De bestuurder(s) onderwijs staan in voor alle beleidszaken rond onderwijs.

Binnen StuBio:

 • Toelichten vergaderpunten onderwijs
 • Opvolgen projecten rond lesopnames, blended learning,...

Binnen de Faculteit:

 • Opvolgen CKO
 • Opvolgen OC’s (hier niet elk verslag doornemen maar wel polsen bij de OC stuvers hoe het staat en of er moeilijkheden zijn)
 • Opvolgen jaar- en klasverantwoordelijken (problemen oplijsten en doorspelen)
 • Contact met onderwijsontwikkelaar
 • Contact met FDO & onderwijsdirecteur (samen met voorzitter)

Binnen de GSR:

 • Opvolgen werkgroepen onderwijs
 • Opvolgen bestuurders onderwijs
 • Opvolgen Onderwijsraad

Ondervoorzitter

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter op algemene vergaderingen en in externe communicatie, indien deze niet beschikbaar is. Hij/zij/hen is ook de contactpersoon bij de Gentse Studentenraad en zorgt dat er telkens iemand aanwezig is op de Algemene Vergaderingen van de Gentse Studentenraad. Verder werkt de ondervoorzitter samen met de rest van het bestuur aan verschillende projecten als ondersteuning.

Binnen StuBio:

 • Bijstaan van de voorzitter
 • Voorzitten vergadering bij afwezigheid van voorzitter

Binnen de Faculteit:

 • Opvolgen StuVers (algemeen)
 • Opvolgen verenigingen
 • Opvolgen bouwcommissie en Campus Ardoyen
 • Opvolgen ICT commissie
 • Zoeken naar stuvers voor selectiecommissies

Binnen de GSR:

 • Algemene Vergaderingen bij afwezigheid van voorzitter
 • Opvolgen communicatie vanuit de GSR

Bestuurder Sociaal

De bestuurder(s) sociaal volgen alles op qua sociaal beleid binnen en buiten de faculteit.

Binnen StuBio:

 • Toelichten vergaderpunten sociaal
 • Opvolgen projecten rond mentaal welzijn, duurzaamheid, gender&diversiteit, studentenresto’s,...

Binnen de Faculteit:

 • Opvolgen commissie Diversiteit en Inclusie
 • Opvolgen commissie Duurzaamheid

Binnen de GSR:

 • Opvolgen werkgroepen rond sociale thema’s als gender & diversiteit, welzijn, maaltijdvoorzieningen, …
 • Opvolgen SoRa doorstroom
 • Opvolgen bestuurder sociaal, bestuurder duurzaamheid en beleidsverantwoordelijken
 • Contactpersoon met Green Office

Penning/secretaris

De Secretaris staat in voor het notuleren van de Algemene Vergadering en het publiceren van deze verslagen. Daarnaast staat de penningmeester in voor het financiële gebeuren, waaronder het indienen van subsidies bij de UGent en het beheren van het budget van StuBio. Als laatste ondersteunt de penningmeester/secretaris ook de werking van het bestuur bij verscheidene projecten.

Binnen StuBio:

 • Verslagen notuleren, afwerken en publiceren op de drive in PDF
 • Financiën beheer
 • Financiële planning en verslag
 • Communicatie KBC

Binnen de Faculteit:

 • Aanvragen en uitschrijven budgetten (in samenwerking met de voorzitter)

Binnen de GSR:

 • Opvolgen werkgroepen begroting, sponsoraanvragen
 • Opvolgen Financieel reglement
 • Communicatie bestuurder en medewerkers financiën

Bestuurder Communicatie

De bestuurder(s) communicatie staan in voor de interne en externe communicatie binnen/vanuit StuBio.

Binnen StuBio:

 • Designen en posten van social media posts op Facebook en Instagram
 • Communicatieplanning social media onderhouden en strategische planning toelichten aan bestuur
 • Website up to date brengen (tekstueel en nieuwsberichten)
 • Posten op Ufora
 • Updates en oproepen in de campus chats en discord plaatsen
 • Promotiemateriaal designen (in samenwerking met Bestuurder participatie)
 • Finale verslagen delen op de website/DSA

Binnen de Faculteit:

 • Communicatie rond instagrampagina met PR-dienst
 • Opvolgen commissie PR en Alumni
 • Opvolgen bibliotheekcommissie

Binnen de GSR:

 • Bekijken wat van de GSR moet gedeeld worden
 • Social media van de andere FSR’s in de gaten houden

Naast een positie in het dagelijks bestuur van StuBio zijn er verscheidene andere mogelijkheden om aan studentenvertegenwoordiging te doen! Zo is het namelijk ook mogelijk om binnen de Faculteit te zetelen in een bepaalde commissie, de faculteitsraad, ... of buiten de Faculteit (en binnen de UGent) een deel uit te maken van de Gentse StudentenRaad, de Sociale Raad, de Raad van Bestuur, ... Neem zeker eens een kijkje op deze website onder de kopjes "Wie" en "Werking" om meer te weten te komen over deze posities. Check ook zeker eens onze Stuver Gids, waarin alles staat wat je moet weten als beginnende StuVer :).