Verkiezingen studentenvertegenwoordigers StuBio

Alweer verkiezingen? Ja hoor, we zoeken nog enkele geëngageerde studenten om het dagelijks bestuur van StuBio te vervolledigen!

Geëngageerd, op zoek naar een uitdaging voor komend academiejaar en ambitieus genoeg om je stempel te willen drukken op het beleid van de faculteit? Of je nu geïnteresseerd bent in onderwijs, mentaal welzijn, actief leren, projecten,… we hebben een plaatsje voor jou! Meer details over de functies zijn hier onder te vinden.

Zelf een leuk idee, maar past het niet binnen de normale functies? Geen nood, spontane zelfuitgewerkte kandidaten zijn altijd welkom! Geef ons een seintje, en dan werken we dit samen uit.

Al overtuigd? Aarzel dan niet en stuur een motivatiebrief en CV naar stubio@ugent.be.

Twijfel je nog of wil je meer informatie, contacteer ons dan gerust via Facebook of mail naar stubio@ugent.be.

Voorzitter

De voorzitter roept de Algemene Vergadering samen, stelt de agenda op en zit de vergadering voor. Hen waakt over de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de goede werking van de studentenraad. Hen coördineert de werking van het bestuur en vertegenwoordigt de studentenraad en de facultaire studenten op facultair en universitair vlak. De voorzitter is ook eindverantwoordelijke.

Binnen StuBio:

 • Voorzitten vergadering

 • Opvolgen bestuur

 • Eindverantwoordelijke

Binnen de faculteit:

 • Communicatie met faculteit (decaan)

 • Opvolgen faculteitsraad

 • Opvolgen stuvers (algemeen)

 • Opvolgen commissie beleid

 • Opvolgen bouwcommissie

 • Opvolgen commissie gastprofessoren

 • Opvolgen commissie nevenactiviteiten

 • Opvolgen commissie veiligheid en milieu

Binnen de Gentse Studentenraad en extern (bv. VVS):

 • Werkgroepen governance

 • Algemene Vergaderingen

 • Opvolgen communicatie vanuit de GSR

 • Opvolgen participatie (samen met hele bestuur)

 • Opvolgen bestuurder extern

Bestuurder Onderwijs

De bestuurder(s) onderwijs staan in voor alle beleidszaken rond onderwijs.

Binnen StuBio:

 • Toelichten vergaderpunten onderwijs

 • Opvolgen onderwijsprojecten

Binnen de faculteit:

 • Opvolgen CKO

 • Opvolgen OC’s (hier niet elk verslag doornemen maar wel polsen bij de OC stuvers hoe het staat en of er moeilijkheden zijn)

 • Opvolgen jaar- en klasverantwoordelijken (problemen oplijsten en doorspelen)

 • Contact met activo-antenne

 • Contact met FDO & onderwijsdirecteur (samen met voorzitter)

Binnen de Gentse Studentenraad en extern:

 • Opvolgen werkgroepen onderwijs

 • Opvolgen bestuurders onderwijs

 • Opvolgen Onderwijsraad

Bestuurder Sociaal

De bestuurder(s) sociaal volgen alles op qua sociaal beleid binnen en buiten de faculteit.

Binnen StuBio:

 • Toelichten vergaderpunten sociaal

 • Opvolgen projecten rond mentaal welzijn, duurzaamheid, gender&diversiteit, studentenresto’s,...

Binnen de faculteit:

 • Opvolgen commissie welzijn, diversiteit en gender

 • Opvolgen ICT commissie (soms in samenwerking met onderwijs)

 • Opvolgen Korea commissie (soms in samenwerking met onderwijs)

 • Opvolgen commissie Internationalisering (soms in samenwerking met onderwijs)

Binnen de Gentse Studentenraad en extern:

 • Opvolgen werkgroepen rond sociale thema’s als gender & diversiteit, welzijn, maaltijdvoorzieningen, …

 • Opvolgen SoRa doorstroom

 • Opvolgen bestuurder sociaal/Beleidsverantwoordelijken

 • Contactpersoon met green office/duurzaamheidskantoor

Penning/secretaris

De penningmeester staat in voor het notuleren van de Algemene Vergadering en opstellen en bekendmaken van deze verslagen. Verder staat de penningmeester ook in voor het financiële gebeuren waarbij voornamelijk subsidies moeten worden ingediend bij de UGent. Als laatste ondersteunt de penningmeester ook de werking van het bestuur bij projecten bv.

De secretaris staat in voor de verslagen en financiën van StuBio. Hen notuleert de verslagen, werkt deze af en publiceert deze. De secretaris onderhoudt ook het financieel beheer van StuBio.

Bestuurder Communicatie

De bestuurder(s) communicatie staan in voor intern en externe communicatie vanuit StuBio.

Binnen StuBio:

 • Designen en posten van social media posts op Facebook, Instagram en Twitter

 • Communicatieplanning social media onderhouden

 • Website up to date brengen (tekstueel en nieuwsberichten)

 • Posten op Ufora

 • Updates en oproepen in de campus chats en discord plaatsen

Binnen de faculteit:

 • Communicatie rond instagram pagina met PR-dienst

 • Opvolgen commissie PR en Alumni

 • Opvolgen bibliotheekcommissie

Binnen de Gentse Studentenraad en extern:

 • Bekijken wat van de GSR moet gedeeld worden en in de communicatieplanning plannen.

Het is ook altijd mogelijk om beleidsverantwoordelijke te worden als er een specifiek onderwerp is waarop je wil werken . Enkele voorbeelden zijn: digitalisering, statistiek, sociaal, webverantwoordelijke, PR, ... Als je vragen hebt kan je altijd de stubio@ugent.be bereiken.