Wat is StuBio?

StuBio is de Facultaire Studentenraad van de Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Stubio vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten. Dit kan gaan van de faculteitsraad, opleidingscommissies, en alle andere commissies aan onze faculteit. Wij gaan over alle thema's die onze studenten aanbelangen.

StuBio bestaat uit een bestuur met voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester. De studenten die in commissies zetelen op onze faculteit worden warm aanbevolen naar onze algemene vergaderingen te komen maar elke student is welkom en kan stemrecht verwerven.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact met ons op via stubio@ugent.be.

Wil je deelnemen aan onze Algemene Vergadering? De voorbereidende documenten kan je hier vinden en hier vind je de oude verslagen terug. Log je wel in met je CAS, enkel UGent studenten kunnen er nl. aan!

Recent nieuws

TODO

Studentenraad zoekt volk!

Gepubliceerd op 12 September 2021 door Celine Callewaert

We houden de verkiezingen voor het Dagelijks Bestuur van StuBio. We zoeken een voorzitter, bestuurder(s) sociaal, bestuurder(s) onderwijs, bestuurder(s) communicatie en een secretaris.

De kandidaten voor de verkiezingen kunnen zich kandidaat stellen door een korte motivatie te mailen naar stubio@ugent.be voor donderdag 16/09, 19u.

Op de verkiezingen zelf vinden plaats op zondag 19/09 om 19u30 via teams. De kandidaten stellen zich kort voor, waarna de AV leden vragen kunnen stellen. Hierna gaat de AV over tot de verkiezingen per functie. De verkiezingen worden dan bij geheime stemming gehouden.

Interesse in een positie maar wil je meer informatie? Bekijk even de rolverdeling hier.

We hebben jouw input nodig!

Gepubliceerd op 04 March 2021 door Celine Callewaert

Er is heel wat te doen bij StuBio in het tweede semester!

Op 8 maart organiseren we Werkgroep Campus Proeftuin. Onze faculteit gaat namelijk een nieuwe campus bouwen dus zitten we eens samen om te kijken of de plannen voldoen aan de noden van studenten. Elke student aan de FBW is welkom om mee te luisteren en denken!

Op 15 maart bespreken we dan weer de ijkingstoetsen in Werkgroep IJkingstoetsen. Deze zijn vanaf volgend academiejaar verplicht aan onze faculteit. We zullen praten over de verplichting en welke zaken er bij de organisatie en remediëring beter kunnen. Ook praat de minister van onderwijs over het opleggen van bindende voorwaarden dus polsen we al eens naar jullie mening hierover!

StuBio zal ook de corona crisis aangrijpen om met een standpunt naar buiten te komen voor activerend en blended leren aan onze faculteit. Deze discussies gaan door op onze algemene vergaderingen.

De algemene vergaderingen bespreken elke maand het onderwijs aan de faculteit, de problemen en onze projecten. Elke en maandag 19 april, telkens om 19u.

Hopelijk zien we jullie verschijnen op een van onze werkgroepen of algemene vergaderingen. Wees zeker ook niet bang om ons te contacteren via sociale media of stubio@ugent.be bij vragen/problemen/opmerkingen!

TODO

Samen studeren (of pauzeren)?

Gepubliceerd op 20 November 2020 door Celine Callewaert

Heb je zin om samen te studeren (of pauzeren) met jouw medestudenten? Join de discord!

Er is er eentje per campus:

  • Campus Coupure: "'t Boerekot"-discord van VLK Gent

  • Campus Schoonmeersen: "Bi(b)owetenschappen"- discord

  • Campus Kortrijk: "DisKortrijk"- discord

Agenda