Wat is StuBio?

StuBio is de facultaire studentenraad van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Als studentenraad is het onze taak de belangen van al onze studenten te verdedigen aan de faculteit. Dit kan gaan over het aanpassen van lessenroosters, het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen, nieuwe gebouwen “studentvriendelijk” maken, Masterproef deadlines onder de loep nemen en nog zoveel meer. Alle StudentenVertegenwoordigers (StuVers) in StuBio hebben als doel ervoor te zorgen dat elke student, ongeacht of die les volgt op campus Kortrijk, Schoonmeersen, Coupure of Korea, zich thuis voelt op zijn/haar/hun campus. Dit doen we door hen te vertegenwoordigen in verscheidene commissies & raden, door deel te nemen aan vergaderingen van de Gentse Studentenraad (GSR), door de ombudspersonen aan te duiden, examenroosters goed te keuren, …

Wil je jouw mening als student kwijt? Kom gerust naar onze maandelijkse AV’s (Algemene Vergadering). Deze zijn open voor alle studenten aan de faculteit en gaan steeds over topics die jou aanbelangen. Alle StuVers die in een commissie zetelen worden ten zeerste aangeraden aanwezig te zijn op deze AV's. De voorbereidende documenten kan je hier vinden en hier vind je de oude verslagen terug. Log je wel in met je CAS, enkel UGent studenten hebben toegang!

Heb je nog vragen voor ons? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem contact met ons op via stubio@ugent.be of via onze sociale media: Facebook en Instagram.

Recent nieuws

Maak kennis met StuBio's Dagelijks Bestuur 2023-2024

Emma Willaert

11 September 2023

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse Pannenkoekenactie! (7/11 @Agora, Campus Coupure)

Emma Willaert

07 November 2022

Op zoek naar vrijwilligers voor BLOK@COUPURE 2022!

Emma Willaert

01 November 2022

Grensoverschrijdend gedrag en discriminatie: TRUSTPUNT LUISTERT!

Emma Willaert

30 October 2022

Agenda