Statuten & Reglementen

Op basis van het participatiereglement, opgesteld door het bestuur van de UGent en studentenvertegenwoordigers in dat bestuur, zijn de statuten van StuBio opgesteld. Die statuten zelf vormen de basis van de andere reglementen van de facultaire studentenraad en primeren daarom boven alle andere reglementen.

Statuten

De statuten bepalende belangrijkste regels en principes waarmee StuBio werkt. De statuten zijn het belangrijkste document en primeren boven alle andere. Om het belang van de statuten te duiden, kunnen deze enkel met een tweederdemeerderheid worden gewijzigd.

Download

Stuver Protocol

Op de faculteit zijn er verschillende soorten studenten- vertegenwoordigers (stuvers). Je hebt de stuvers die elke twee jaar verkozen worden en zetelen in de faculteitsraad (FR stuvers), de stuvers die actief zijn binnen een facultaire studentenraad (FSR stuvers), degene die zetelen in een commissie (commissie stuvers) met als speciaal geval de opleidingscommissie (OC stuvers) en dan zijn er nog de jaar- en klasverantwoordelijken. Om duidelijkheid te scheppen in welke stuver wat doet worden deze protocols opgesteld. We willen niet enkel duidelijkheid scheppen in het takenpakket maar ook in hoe die studenten deze rol toegediend krijgen.

Download